สำนักงานกฎหมายอมตะ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส

รับว่าความและปรึกษาคดี โดยทีมทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายหลากหลายสาขา

สำนักงานกฎหมายอมตะ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส

ให้บริการด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน รวมถึงการร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง

ให้คำปรึกษา 0889195888

ยินดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย หากท่านมีคำถามอย่ารอช้า

การรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเราเป็นเลิศ

การให้ความช่วยเหลือ

ให้ความช่วยเหลือลูกความตลอด 24 ชั่วโมง

ขอคำปรึกษาฟรี!

  เราทำงานด้วยประสบการณ์

  สำนักงานกฎหมายอมตะ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส
  รับว่าความและปรึกษาคดี โดยทีมทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายหลากหลายสาขา ให้บริการด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน รวมถึงการร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงและมีความรับผิดชอบต่องานอย่างสูงสุด และยังมีบริการด้านบัญชีอย่างครบวงจร

  A

  บริการด้านกฎหมาย

  สำนักงานกฎหมายอมตะ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส รับว่าความและปรึกษาคดี โดยทีมทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายหลากหลายสาขา ให้บริการด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน รวมถึงการร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

  ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

  01

  ฟ้องคดี ว่าความแก้ต่างคดี

  02

  การบังคับคดี

  03

  รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

  04

  รับรองเอกสาร

  05

  การร่างและตรวจสัญญา

  06

  ที่ปรึกษากฎหมายชั้นตำรวจ

  07

  การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย

  08

  การบัญชีและภาษี

  09

  ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

  ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา เช่น นิติกรรมสัญญา

  อ่านรายละเอียด

  ฟ้องคดี ว่าความแก้ต่างคดี

  ฟ้องคดี ว่าความแก้ต่างคดี ฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญาต่างๆ

  อ่านรายละเอียด

  การบังคับคดี

  การบังคับคดี ยื่นคำร้องขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียื่นคำร้องขอยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ดูแลการขายทอดตลาดร้องขัดทรัพย์ ขอเฉลี่ยทรัพย์

  อ่านรายละเอียด

  รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

  รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้ถือหุ้น

  อ่านรายละเอียด

  รับรองเอกสาร

  รับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney)

  อ่านรายละเอียด

  การร่างและตรวจสัญญา

  การร่างและตรวจนิติกรรมสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท รับตรวจร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภท พร้อมให้คำปรึกษาร่างสัญญาทุกประเภทแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

  อ่านรายละเอียด

  ที่ปรึกษากฎหมายชั้นตำรวจ

  ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความชั้นตำรวจ เมื่อท่านได้รับหมายเรียกหรือถูกออกหมายจับ การมีทนายความเป็นที่ปรึกษาในการเข้าพบและให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหรือตำรวจย่อมเป็นผลดีต่อคดีความของท่าน ทีมกฎหมายของเราจะดูแลและให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านอย่างสูงสุด

  อ่านรายละเอียด

  การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย

  การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น

  อ่านรายละเอียด

  การบัญชีและภาษี

  บริการด้านการบัญชีและภาษี ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการวางแผนภาษีอากรให้บริการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีปิดงบบัญชีประจำปี

  อ่านรายละเอียด

  ทนายความประจำสำนักงานกฎหมายอมตะ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส

  รับว่าความและปรึกษาคดี โดยทีมทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายหลากหลายสาขา ให้บริการด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน รวมถึงการร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

  ส่วนหนึ่งของบริษัทที่เรารับเป็นที่ปรึกษา