บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

สำนักงานกฎหมายอมตะ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส รับว่าความและปรึกษาคดี โดยทีมทนายความที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายหลากหลายสาขา ให้บริการด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน รวมถึงการร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา

ฟ้องคดี ว่าความแก้ต่างคดี

ฟ้องคดี ว่าความแก้ต่างคดี

การบังคับคดี

การบังคับคดี ยื่นคำร้องขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียื่นคำร้องขอยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ดูแลการขายทอดตลาดร้องขัดทรัพย์

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

รับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร (Notarial

การร่างและตรวจสัญญา

การร่างและตรวจนิติกรรมสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท

ที่ปรึกษากฎหมายชั้นตำรวจ

ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความชั้นตำรวจ เมื่อท่านได้รับหมายเรียกหรือถูกออกหมายจับ

การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย

การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย

การบัญชีและภาษี

บริการด้านการบัญชีและภาษี ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการวางแผนภาษีอากรให้บริการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีปิดงบบัญชีประจำปี