ลูกความของเรา

สำนักงานกฎหมายอมตะ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆให้เป็นที่ปรึกษาและทนายความประจำบริษัท โดยเราให้บริการทั้งด้านการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ร่างและตรวจร่างสัญญา วางแผนภาษี การบัญชี ตลอดจนฟ้องคดีและว่าความแก้ต่างคดี อย่างครบวงจร

บริษัทที่เรารับเป็นที่ปรึกษา